ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КОГНІТИВНО- ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ», особі Директора Гончарової Ольги Юріївни, що діє на підставі Статуту Товариства (надалі іменується «Виконавець» у відповідних відмінках), пропонує укладення Договору про надання послуг дистанційним способом шляхом приєднання відповідно до статей 633-634, 642 Цивільного кодексу України.

Цей договір публічної оферти укладається між Виконавцем з одного боку і Замовником, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого боку.

Цей договір адресований невизначеному колу осіб.

Здійснюючи реєстрацію на сторінці https://kpt-center.com.ua/ та/або на будь-якій сторінці в соціальних мережах Виконавця та/або надаючи свою контактну інформацію в будь-який спосіб з метою замовлення Послуги, Ви підтверджуєте згоду з умовами цієї публічної оферти.

Ця Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти.

1. Терміни та визначення

1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід’ємною частиною:

Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ», особі Директора Гончарової Ольги Юріївни, що діє на підставі Статуту Товариства, телефон +38 066 448 01 00, +38 067 448 01 00 (Viber, Messenger, Telegram, WhatsApp).

Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сторінки https://kpt- center.com.ua/ та/або на будь-якої сторінки в соціальних мережах Виконавця, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Послуг.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сторінки https://kpt- center.com.ua/ та/або на будь-якої сторінки в соціальних мережах Виконавця, яка здійснила замовлення Послуг та/або залишила свої контактні дані з метою замовлення Послуг і тим самим підтвердила свою згоду з усіма умовами даної оферти.

Сторінка – офіційна сторінка https://kpt-center.com.ua/ та/або будь-яка сторінка в соціальних мережах Виконавця.

Послуга – об’єкт угоди сторін; обрана Замовником послуга (послуги) з проведення дистанційного (за допомогою онлайн сервісів через мережу Інтернет) надання індивідуальних психологічних консультацій онлайн, групових та сімейних психологічних онлайн консультацій, проведення онлайн семінарів та вебінарів з питань психології, та інші послуги, представлені на Сторінці з метою їх продажу.

Анонімність – під цим поняттям розуміється, що Виконавець зобов’язується дотримуватись анонімності при наданні послуг.

Конфіденційність і захист інформації – під цим поняттям розуміється, що Виконавець зобов’язується дотримуватись суворої конфіденційності щодо інформації, яка була отримана Виконавцем від Замовника за цим Договором.

2. Загальні положення
2.1. Виконавець здійснює продаж послуг через сторінку https://kpt-center.com.ua/ та/або на будь-

яку сторінку в соціальних мережах Виконавця.

2.2. Здійснюючи замовлення Послуг на Сторінці та/або залишаючи свої контактні дані з метою отримання Послуг, Користувач погоджується з умовами цього Договору. У разі незгоди з умовами цього Договору Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути Сторінку.

2.3. Умови цього Договору і розміщена на Сторінці інформація про Послуги є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.4. Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Користувачів та Замовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

2.5. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати послуг відповідно до умов, розміщених на Сторінці, та надходження коштів на банківський рахунок Виконавця.

2.6. Повідомляючи Виконавцю свій номер телефону, Замовник дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Виконавцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про прийом замовлення, а також надання іншої інформації, безпосередньо пов’язаної з виконанням зобов’язань перед Замовником в рамках цієї Публічної оферти.

2.7. Вичерпний перелік Послуг, строки та умови їх надання розміщуються виключно на Сторінці. Реквізити для оплати Послуг можуть в будь-який час змінюватись Виконавцем та розміщуються як на Сторінці, так і можуть надаватися (надсилатися) Замовнику за допомогою будь- яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

3. Предмет договору
3.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику обраних останнім

Послуг, перелік, обсяги, терміни надання та вартість яких розміщені на Сторінці.

3.2. Послуги можуть надаватися Виконавцем в наступному вигляді:

3.2.1. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (надання індивідуальних психологічних консультацій онлайн, групових та сімейних психологічних онлайн консультацій, проведення онлайн семінарів та вебінарів з питань психології і т.п.);

3.2.2. Навчальні матеріали, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет за попередньою згодою із Виконавцем, можуть надаватись Замовнику.

3.3. Виконавець залишає за собою право змінювати форму надання Послуг шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сторінці та/або шляхом надсилання відповідного повідомлення Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

4. Умови та порядок надання Послуг

4.1. Перелік, обсяги, терміни надання та вартість Послуг, інформація про спосіб реєстрації, запис на конкретну навчальну програму розміщуються Виконавцем на Сторінці.

4.2. Для отримання Послуги Замовник у спосіб, визначений Виконавцем, здійснює попередній запис (реєстрацію) шляхом заповнення анкети на Сторінці https://kpt-center.com.ua/ або за допомогою засобів зв’язку (месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp) із Виконавцем на обрану конкретну послугу, яку надає Виконавець за цим Договором.

4.3. Конкретний час та дату надання послуги визначає Виконавець відповідно до внутрішнього графіку записів (реєстрацій) та побажань Замовника.

4.4. Після здійснення попереднього запису (реєстрації) Виконавець надає Замовнику шляхом направлення повідомлення за допомогою засобів зв’язку (месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp) інформацію щодо можливості надання Послуги, очікуваної дати надання Послуги та щодо банківських реквізитів Виконавця, способів та термінів оплати Послуг (якщо така інформація не розміщена на Сторінці), надсилає електронною поштою необхідні до попередньо заповнення анкети і тестові методи з метою ефективнішої діагностики, а за необхідності – надає додаткову інформацію про Послуги.

4.5. Тривалість надання Послуг визначається однією сесією та є фіксованою протягом 50 (п’ятдесяти хвилин).

4.6. Виконавець повідомляє, що визначений час та дата запису (реєстрації) у разі погодження і підтвердження з боку Замовника є остаточною.

4.7. У разі запізнення на онлайн консультацію з вини Замовника тривалість надання послуг не корелюється та не компенсується.

4.8. Послуги надаються Виконавцем за умови їх 100% (сто відсотків) після оплати Замовником за проведену сесію. В окремих випадках, визначених на Сторінці та/або за відповідними реквізитами, які зазначенні в пункті 10 цього Договору, оплата послуг може здійснюватись в вигляді абонентської плати за календарний місяць надання Послуг.

4.9. Замовникам, які не здійснили оплату Послуг відповідно до умов цього Договору та/або умов, визначених на Сторінці, Послуги не надаються.

4.10. Факт оплати Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

4.11. Після здійснення Замовником оплати Виконавець направляє Замовнику в електронному вигляді інформацію про час (графік) та спосіб надання Послуги, а за необхідності – направляє посилання на Інтернет сторінку (Інтернет сервіс), посилання на онлайн конференцію на платформі ZOOM/Skype, за допомогою якої будуть надаватися Послуги та/або на якій розміщено графік (розклад) проведення сесії.

4.12.  Надання послуг (проведення сесії) здійснюється в індивідуальному порядку.

4.13.  Виконавець має право змінити дату надання Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника.

4.14. Надання послуги здійснюється у спосіб, визначений на Сторінці. Виконавець залишає за собою право змінити адресу надання Послуг, Інтернет сторінку (Інтернет сервіс), за допомогою якої будуть надаватися Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника.

4.15. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник не з вини Виконавця не зміг взяти участь в очних та/або дистанційних сесіях. Будь-які претензії Замовника щодо неможливості прийняти участь у сесії після її завершення не приймаються.

4.16. У випадку неможливості Замовника отримати замовлену та оплачену Послугу в узгоджений Сторонами час, Замовник має право отримати таку Послугу (або аналогічну Послугу за згодою Виконавця) в інший час в майбутньому (в іншу дату тощо), попередньо повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до очікуваної дати надання Послуги.

4.17. Вимоги до відвідування сесій визначаються Виконавцем та розміщуються на Сторінці, Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг Замовнику. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, не повертаються, та Замовник автоматично втрачає право на подальше отримання будь-яких Послуг Виконавця.

4.18. У випадку настання обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів, введення карантинних заходів, перебої у роботі електропостачання, що призвели до відсутності зв’язку із мережею Інтернет та інші незалежні від Сторін обставини), що унеможливлюють своєчасне, повне та належне надання Виконавцем послуг за цим Договором, надання Послуг здійснюється Виконавцем після закінчення дії таких обставин.

4.19. Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином в момент закінчення проведення дистанційної сесії.

4.20. За результатами наданих послуг Сторони приймають рішення щодо продовження або завершення терапії.

4.21. Виконавець повідомляє, що надання Послуг не здійснюється особам, які на дату проведення сесії, перебувають у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння.

5. Ціна та оплата Послуг
5.1. Ціна Послуг зазначається на Сторінці в національній валюті України і включає в себе всі

передбачені українським законодавством податки.

5.2. Ціна Послуги на Сторінці може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на оплачену Замовником Послугу зміні не підлягає, крім випадків, передбачених цим Договором.

5.3. Оплата Послуги здійснюється Замовником згідно з умовами та тарифами, вказаними на Сторінці. Реквізити для оплати та умови оплати Послуг можуть додатково надсилатися Замовникові після попереднього запису (реєстрації) за допомогою наданих Замовником засобів зв’язку.

5.4. За умови належного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, здійснена Замовником попередня оплата Послуг поверненню не підлягає.

5.5. Після проведення сесії будь-які претензії щодо повернення коштів Виконавцем та/або надання Замовникові інших Послуг (аналогічних Послуг в майбутньому) не приймаються.

5.6. У випадку оплати Послуг із нарахуванням комісії за банківські послуги (переказ коштів), обов’язок за сплату такої комісії покладається на Замовника.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до сплаченого об’єму Послуг;

6.1.2. Сповіщати Замовника про будь-які зміни в порядку та строках надання Послуг;

6.2. Виконавець має право:

6.2.1.  На оплату Послуг в порядку та на умовах, визначеним цим Договором;

6.2.2.  Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, з попередньою їх публікацією на Сторінці Виконавця;

6.2.3. Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;

6.2.4. Змінювати дату надання вже оплачених Замовником Послуг, попередньо повідомивши про це Замовника.

6.3. Замовник зобов’язаний:

6.3.1.  Оплачувати Послуги на умовах цього Договору;

6.3.2.  При здійсненні попереднього запису (реєстрації) з метою отримання Послуг, надавати достовірну інформацію для здійснення з Замовником зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо);

6.3.3. Ознайомитись з Договором та умовами надання обраних Послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги;

6.3.4.  Приймати участь в очних та дистанційних Сесіях.

6.3.5.  Вчасно та сумлінно виконувати домашні завдання та тренування навичок.

6.3.6.  Повідомити Виконавця про медичні препарати, які призначено іншими медичними спеціалістами.

6.4. Замовник має право:

6.4.1.  Отримувати Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;

6.4.2.  Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення надання Послуг;

6.4.3. Отримувати від Виконавця консультативні матеріали (якщо їх надання прямо передбачено на Сторінці), розроблені Виконавцем, що стосуються надання оплачених Замовником Послуг.

7. Конфіденційність і захист інформації

7.1. Персональні дані Користувача/Замовника обробляються Виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Обробка персональних даних Виконавцем, як розпорядником персональних даних, включає в себе збір персональних даних, зазначених Замовником, їх зберігання та використання в цілях виконання Договору.

7.3. Персональні дані збираються та обробляються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку. Термін зберігання і обробки персональних даних становить три роки.

7.4. Надаючи свої персональні дані, Користувач/Замовник надає безумовну згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Виконавцем.

7.5. Виконавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Замовником на Сторінці в загальнодоступній формі.

7.6. Виконавець має право розкрити конфіденційну інформацію, у разі якщо, Замовник своїми діями та/або бездіяльністю може спровокувати/призвести до збройних конфліктів, злочинів проти життя та свободи третіх осіб, або безпосередньо загрозу життю Замовника та інші незаконні та злочинні дії.

8. Термін дії публічної оферти
8.1. Діюча публічна оферта набуває чинності з моменту акцепту Користувачем/Замовником і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.2. Дана оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх Замовників з одночасною публікацією нової версії оферти на Сторінці.

9. Особливі умови
9.1. Сторінка та супутні сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні у

зв’язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин.

9.2. До відносин між Користувачем/Замовником і Виконавцем застосовуються положення законодавства України.

9.3. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Замовника, він повинен звернутися до Виконавця за розміщеними на Сторінці контактами. Усі виникаючі суперечки сторони зобов’язані намагатися вирішити шляхом переговорів та відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Даний Договір оферти викладений українською та російською мовами, український варіант має перевагу відповідно до чинного законодавства України.

10. Реквізити Виконавця
ТОВ «ЦЕНТР КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ»

Код ЄДРПОУ: 43540145
01033, Київ, вул. Шота Руставелі, 20-В, офіс 26/1 р/р: UA783348510000000026000123646
Банк Відділення 17 ПУМБ в м Київ.
МФО 334851

Директор _________ Гончарова О.Ю.

Запишіться на консультацію прямо зараз
надішліть запит і наш адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом